Danh sách cửa hàng Vip Coffee

Danh sách các cửa hàng thuộc hệ thống Vip Coffee – Danh sách được cập nhật từ 1/1/2021.
Vip Coffee là chuỗi cà phê phong cách đường phố với hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc, có mặt tại 17 tỉnh thành phố: Quảng ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Đà nẵng, HCM, Cà Mau….

12 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee – Địa chỉ Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng

Hệ thống VIP Coffee – Địa chỉ Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng
11 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee – Địa chỉ số 77 Nguyễn Bình, Hải Phòng

Hệ thống VIP Coffee  – Địa chỉ số 77 Nguyễn Bình, Hải Phòng
10 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee Lạng Sơn – Địa chỉ số 370 đường Bà Triệu,Thành phố Lạng Sơn

Hệ thống Vip Coffee Lạng Sơn – Địa chỉ số 370 đường Bà Triệu,Thành phố Lạng Sơn
9 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee – Địa chỉ số 50 Lê Lai, Hải Phòng

nn nn n
8 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee – Địa chỉ số 38 Lô 22 Lê Hồng Phong, Hải Phòng

Hệ thống VIP Coffee – Địa chỉ số 38 Lô 22 Lê Hồng Phong, Hải Phòng
7 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee Thành Phố Đà Nẵng

6 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee 32 – Địa chỉ 19 đường vòng Cầu niệm, Hải Phòng

5 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee 31 – Địa chỉ 408 Lạch Tray, Hải Phòng

4 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee 33 – Văn Cao, Hải Phòng

3 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee – Địa chỉ 1K Minh Khai, Hải Phòng

Hệ thống VIP Coffee 1 – Địa chỉ 1K Minh Khai, Hải Phòng