Danh sách cửa hàng Vip Coffee

Danh sách các cửa hàng thuộc hệ thống Vip Coffee – Danh sách được cập nhật từ 1/1/2021.
Vip Coffee là chuỗi cà phê phong cách đường phố với hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc, có mặt tại 17 tỉnh thành phố: Quảng ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Đà nẵng, HCM, Cà Mau….

22 Tháng Ba, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : Số 165 Hàng Kênh, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 98 – Địa chỉ : Số 165 Hàng Kênh, Hải Phòng
22 Tháng Ba, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : Số 22J Minh Khai, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 97 – Địa chỉ : Số 22J Minh Khai, Hải Phòng
21 Tháng Ba, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : Số 195 Hàng Kênh, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 95 – Địa chỉ : Số 195 Hàng Kênh, Hải Phòng
18 Tháng Ba, 2018

Hệ thống Vip Coffee Hà Nội – Địa chỉ : 105 K17 Khu Tập Thể Bách Khoa, Nguyễn Hiền, Hai Bà Trưng

105 K17 Khu Tập Thể Bách Khoa, Nguyễn Hiền, Hai Bà Trưng
17 Tháng Ba, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : Số 94 Lán Bè, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 96 – Địa chỉ : Số 94 Lán Bè, Hải Phòng
16 Tháng Ba, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : Số 303 Ngô Gia Tự, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 94 – Địa chỉ : Số 303 Ngô Gia Tự, Hải Phòng
15 Tháng Ba, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : Số 117 Lô 22 Lê Hồng Phong, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 93 – Địa chỉ : Số 117 Lô 22 Lê Hồng Phong, Hải Phòng
14 Tháng Ba, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : Số 54 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 92 – Địa chỉ : Số 54 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng
13 Tháng Ba, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : Số 266 đường Cát Dài, Hải Phòng

 
12 Tháng Ba, 2018

Hệ thống Vip Coffee Đồng Nai : 1/1A Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu long, Biên Hòa, Đồng Nai

Hệ thống Vip Coffee Đồng Nai : 1/1A Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu long, Biên Hòa, Đồng Nai