Danh sách cửa hàng Vip Coffee

Danh sách các cửa hàng thuộc hệ thống Vip Coffee – Danh sách được cập nhật từ 1/1/2021.
Vip Coffee là chuỗi cà phê phong cách đường phố với hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc, có mặt tại 17 tỉnh thành phố: Quảng ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Đà nẵng, HCM, Cà Mau….

11 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : Số 5/18 Lạch Tray, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 62 – Địa chỉ : Số 5/18 Lạch Tray, Hải Phòng
10 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : Số 4 Phố mới , Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng

9 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : 123A Nguyễn Văn Hới , Cát Bi, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 46 – Địa chỉ : 123A Nguyễn Văn Hới , Cát Bi, Hải Phòng
8 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ : 579 Thiên Lôi , Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 58 – Địa chỉ : 579 Thiên Lôi , Hải Phòng
7 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Ngã ba bốt tròn Đình Đông , Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 56 – Địa chỉ Ngã ba bốt tròn Đình Đông , Hải Phòng
6 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 28/193 Văn Cao , Hải Phòng

5 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 1 Mê Linh , Lê Chân, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 55 – Địa chỉ Số 1 Mê Linh , Lê Chân, Hải Phòng
4 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 32 , Lô 11b Lê Hồng Phong, Hải Phòng

 
3 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 166 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 50 – Địa chỉ Số 166 Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng
2 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 83 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn

Hệ thống Vip Coffee 51 – Địa chỉ Số 83 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn