Danh sách cửa hàng Vip Coffee

Danh sách các cửa hàng thuộc hệ thống Vip Coffee – Danh sách được cập nhật từ 1/1/2021.
Vip Coffee là chuỗi cà phê phong cách đường phố với hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc, có mặt tại 17 tỉnh thành phố: Quảng ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Đà nẵng, HCM, Cà Mau….

1 Tháng Hai, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 19 Hồ Phương Lưu, Hải Phòng

31 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 578 Đông Hải, Bình Kiều, Hải Phòng

30 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 63 Cầu Đất, Hải Phòng

29 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 448 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, An Dương, An Đồng, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 44- Địa chỉ Số 448 Đại Lộ Tôn Đức Thắng, An Dương, An Đồng, Hải Phòng
28 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 8A Lô 26 Lê Hồng Phong, Hải PHòng

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ Số 8A Lô 26 Lê Hồng Phong, Hải PHòng
27 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee Quảng Ninh – Địa chỉ 78 Bái Tử Long, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Hệ thống Vip Coffee Quảng Ninh – Địa chỉ 78 Bái Tử Long, Cẩm Phả, Quảng Ninh
26 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ 73 Đinh Tiên Hoàng, Hải PHòng

Hệ thống Vip Coffee  – Địa chỉ 73 Đinh Tiên Hoàng, Hải PHòng’, ‘ nn n
25 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee 57 – Địa chỉ Số 40 Lê Đại Hành , Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee 57 – Địa chỉ Số 40 Lê Đại Hành , Hải Phòng
24 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ 268 Nguyễn Công Hòa, Hải PHòng

Hệ thống Vip Coffee 43 – Địa chỉ Nguyễn Công Hòa, Hải PHòng
23 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 152 Đào Nhuận , Trại lẻ, Hải PHòng

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 152 Đào Nhuận , Trại lẻ, Hải Phòng