Danh sách cửa hàng Vip Coffee

Danh sách các cửa hàng thuộc hệ thống Vip Coffee – Danh sách được cập nhật từ 1/1/2021.
Vip Coffee là chuỗi cà phê phong cách đường phố với hơn 200 cửa hàng trên toàn quốc, có mặt tại 17 tỉnh thành phố: Quảng ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Đà nẵng, HCM, Cà Mau….

22 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 284 Đà Nẵng, Hải PHòng

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 284 Đà Nẵng, Hải PHòng
21 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 33 Tôn Đức Thắng, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 33 Tôn Đức Thắng, Hải Phòng
20 Tháng Một, 2018

Vip Coffee Quảng Ninh – Địa chỉ số 13 Nguyễn Thái Học Quảng Yên

Vip Coffee Quảng Ninh – Địa chỉ số 13 Nguyễn Thái Học Quảng Yên
19 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee Hà Nội – Địa chỉ số 7/162 Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Hệ thống Vip Coffee Hà Nội – Địa chỉ số 7/162 Q. Thanh Xuân, Hà Nội
18 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 255 Bạch Đằng, Hồng Bàng,Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 255 Bạch Đằng, Hồng Bàng,Hải Phòng
17 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 159 Hồ Sen, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee  – Địa chỉ số 159 Hồ Sen, Hải Phòng
16 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 151 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee  – Địa chỉ số 151 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng
15 Tháng Một, 2018

Hệ thống Vip Coffee – Địa chỉ số 7 Phạm Hồng Thái, Hải Phòng

Hệ thống Vip Coffee  – Địa chỉ số 7 Phạm Hồng Thái, Hải Phòng n
14 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee- Địa chỉ 102 Lê Thánh Tông, Hải Phòng

Hệ thống VIP Coffee – Địa chỉ 102 Lê Thánh Tông, Hải Phòng n
13 Tháng Một, 2018

Hệ thống VIP Coffee – Địa chỉ 115 Điện Biên Phủ, Hải Phòng

Hệ thống VIP Coffee  – Địa chỉ 115 Điện Biên Phủ, Hải Phòng