Mục Lục:
I.Tổng quan mô hình kinh doanh.
II.Bài toán chi phí.
III.Quy trình hợp tác.
I.MÔ HÌNH KINH DOANH.
Ra đời từ năm 2009, với hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc, trải dài từ TP.Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… VIP COFFEE sở hữu xưởng sản suất cà phê, xưởng nội thất để cung cấp thi công cho tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống.
Mô hình VIP COFFEE là mô hình cà phê truyền thống Việt Nam, với vốn đầu tư thấp nhưng có tỷ suất lợi nhuận cao, thường hoàn vốn sau 5-10 tháng phù hợp với các cá nhân muốn bắt đầu khởi nghiệp, các bạn muốn tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh quán cà phê.
Đây là mô hình tinh gọn, dễ vận hành, quản lý.

HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU VỀ VIP COFFEE


Quyền lợi khi nhượng quyền:
1. Chuyển giao & sử dụng hệ thống thương hiệu, mô hình kinh doanh, nguyên liệu cà phê của VIP COFFEE.
2. Được đào tạo pha chế, kinh nghiệm quản lý, kỹ năng vận hành của VIP COFFEE.
3. Tư vấn các kế hoạch quảng cáo, thu hút khách hàng. Tư vấn định hướng kinh doanh đối với từng khu vực và mặt bằng cụ thể.
4. Không mất phí nhượng quyền hàng tháng.
Yêu cầu đối với đối tác muốn nhượng quyền VIP COFFEE:
    • Mặt bằng: Có mặt bằng diện tích tối thiểu: 30m2, chiều ngang của mặt bằng >3.5m
    • Tài chính: Vốn đầu tư tối thiểu 140 triệu/cửa hàng. (Chi tiết báo giá sẽ gửi cho quý khách hàng qua email.).
BÀI TOÁN CHI PHÍ:
Cơ cấu chi phí 1 cửa hàng VIP COFFEE:
CƠ CẤU DOANH THU:
  • Tại quán: 90%
  • Mang về: 10%

Chi phí thực tế cửa hàng 1:
Chi phí đầu tư ban đầu: ~205 triệu đồng.
Chi phí thực tế cửa hàng 2:
• Chi phí đầu tư ban đầu: ~180 triệu đồng.
III.QUY TRÌNH HỢP TÁC


đăng ký nhượng quyền Vip Coffee - thương hiệu cà phê sạch