Vip Coffee – 121 Văn Cao, Hải Phòng
5 Tháng Năm, 2021
Nhượng quyền Vip Coffee có lợi gì?
7 Tháng Năm, 2021
vip coffee cà phê phong cách đường phố miền bắc

Vip Coffee – 25 Vũ Trọng Khánh, Ngô Quyền là cửa hàng thuộc hệ thống nhượng quyền cà phê nguyên chất Vip Coffee – chuỗi cà phê phong cách đường phố nổi tiếng tại khu vực miền Bắc và miền Trung.

Đây là cửa hàng đầu tiên của Vip Coffee trong năm 2021.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của Vip Coffee- 25 Vũ Trọng Khánh.

vip coffee cà phê phong cách đường phố miền bắc