Hệ thống Vipcoffe Đà Nẵng – Số 69 Tổ Hoà Hải ,Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng